Výše režijního poplatku:

Druh pomůcky Jednorázový poplatek za půjčení
(na dobu do 30 dní vypůjčení)
Dále za každý další započatý den
(31. den a další)
Elektrická polohovací postel včetně příslušenství 300,- Kč 10,- Kč
Invalidní vozík, chodítko, antidekubitní matrace, toaletní křeslo, mechanická polohovací postel s příslušenstvím 210,- Kč 7,- Kč

Poplatky jsou uvedeny za jeden kus zdravotní pomůcky včetně příslušenství.
Režijní poplatek za půjčení se hradí při podpisu smlouvy, na dohodnutou dobu půjčení, v hotovosti do pokladny CSS Jindřichův Hradec. Stejně se postupuje i při případném prodloužení smlouvy.
Úhrada se počítá za každý i započatý den půjčení.
Při vrácení pomůcky před termínem se poměrná část režijního poplatku, s výjimkou jednorázového
poplatku za půjčení, vrací.