Dobrovolnictví

28/03/2024
Domov seniorů Dačice

V našem Domově seniorů Dačice vykonávají dobrovolnickou činnost paní RNDr. Irena Králová a paní Pavla Truhlářová – obětavé 😇, spolehlivé 👍, přátelské 😊 a energické 💪 ženy. Za našimi klienty jezdí se svými věrnými psími společníky 🐕 v pravidelných intervalech a praktikují canisterapii jakožto jednu z nejoblíbenějších aktivizačních činností vůbec. 


Canisterapie probíhá nejběžněji formou aktivit ve skupině, které zahrnují například vodění pejska 🐾, aportování 🎾, podávání pamlsků 🍪 či udávání povelů 🗣️. Zmíněné aktivity výborně stimulují a přímo vybízí klienty k tělesné činnosti a zlepšují jejich pozornost 🧠. Individuální forma canisterapie se uskutečňuje na pokojích klientů, aby byli potěšeni i ti, kteří se z různých důvodů neúčastní společné aktivity. 


Každá návštěva dobrovolnic s pejsky vnáší do života klientů mnoho naplňujících okamžiků 🥰 i prospěšných změn. Vyzdvihněme zlepšení psychické i fyzické kondice u klientů po závažných zdravotních stavech 💖. Jakožto zaměstnanci, ale i klienti si nesmírně vážíme oddané práce našich dobrovolnic, jejich píle a pozitivní energie, kterou kolem sebe šíří 🌟. Svými kvalitami ztělesňují to nejlepší, čím by měl každý člověk při práci se seniory disponovat, a jsme hrdí na to, že jsou součástí našeho kolektivu 👏.


Podívejte se na reportáž o dobrovolnictví v našem domově, kterou uvedla televize DATEL.

https://youtu.be/79HrRJ6BLxY?si=HXRKlu9vab7PTspg