Návštěva pana hejtmana

10/05/2023
Domov seniorů Třeboň

V našem Domově seniorů Třeboň jsme počátkem května přivítali hejtmana Jihočeského kraje pana doktora Martina Kubu. Současně s ním přišli seniory navštívit i představitelé města Třeboň. Klientka domova paní Dolejšová si  pro návštěvy vždy připravuje básničku. Ani pan hejtman nebyl výjimkou. A protože je paní Dolejšová současně kronikářkou našeho domova, požádala pana hejtmana a pana starostu, aby učinili zápis do kroniky Domova seniorů Třeboň.

Poté se pan hejtman i vedení města Třeboň seznámili s architektonickou studií plánované přístavby, která zvýší kapacitu domova ze současných 72 na 102 lůžek.