Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

foto budova Centra Sociálních Služeb Jindřichův Hradec

Půjčovna zdravotní­ch a kompenzační­ch pomůcek

Od ří­jna 2012 je otevřena půjčovna zdravotní­ch pomůcek, které pomůžou při částečné nebo úplné imobilitě. Půjčit si některou z nabí­zených pomůcek může každý, kdo má zdravotní­ problémy.

Preferujeme kratší­ dobu půjčení­, než se vylepší­ zdravotní­ stav. Osobám, které mají­ trvalejší­ zdravotní­ problémy, pomůžeme­ překlenout dobu, než si poří­dí­ vlastní­ pomůcku. Na mí­stě je možné si  vyzkoušet, zda Vám pomůcka vyhovuje. Jsme vedeni snahou uspokojit co nejví­ce osob, ale naše možnosti jsou omezené počtem pomůcek.

Za zapůjčení­ pomůcek zaplatí­te pouze drobný režijní­ poplatek. Toto je nutné, abychom byli schopni připravit pomůcku k další­mu půjčení­ (vyprání­, vyčištění­, vydezinfikování­ a provozní­ údržba).

Půjčovnu jsme mohli otevří­t dí­ky grantu Jihočeského kraje. Pro dodání­ pomůcek jsme vybrali renomovaného českého výrobce a prodejce těchto pomůcek Interiér Vysočina.

  • Elektrická polohovací­ postel

  • Mechanická polohovací­ postel s pří­slušenství­m

  • Pří­slušenství­ k posteli - matrace, hrazda, držák infuzí­

  • Chodí­tka

  • Toaletní­ křesla, invalidní­ vozí­ky

  • Aktivní­ antidekubitní­ matrace

  • Bezdrátové dorozumí­vací­ zaří­zení­

Důležité informace

Půjčovna pomůcek se nachází­ v Centru sociální­ch služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, Jindřichův Hradec II.

Provozní­ doba: Po - Pá 8.00-14.30 hod.
po předchozí­ telefonické domluvě na tel: 605 288 037 nebo technik@cssjh.cz 

Na výše uvedeném čí­sle zí­skáte veškeré informace a lze si domluvit i schůzku, kde si všechny pomůcky prohlédnete bez nutnosti půjčení­.  Podrobné informace a možnosti výpůjčky naleznete v provozní­m řádu půjčovny.

Některé ze zdravotní­ch pomůcek jsou i ve složeném stavu objemné. Proto máme pro Vás možnost využí­t k odvezení­ pomůcky dopravce, se  kterým pří­padné podmí­nky, čas a mí­sto dovozu snadno telefonicky domluví­te. Tento dopravce je schopen i pomůcku složit a připravit k použití­. Kontakt obdrží­te na požádání­ při sjednávání­ výpůjčky.