Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

foto budova Centra Sociálních Služeb Jindřichův Hradec

Veřejné zakázky

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu se směrnici SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a  založenými obchodními společnostmi zveřejňujeme s účinností od 1. 8. 2018 výsledky všech veřejných zakázek od 100 000,- Kč bez DPH do 400 000,- Kč bez DPH na www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=JihoceskyKraj, u zakázek nad 400 000,- Kč bez DPH je zde zveřejňováno zadání zakázky i výsledek výběrového řízení.
K zakázkám naší organizace se na profilu Jihočeského kraje dostanete po zadání názvu organizace do okna "Úřední název zadavatele".  

Identifikace zadavatele:

Úřední název zadavatele (obchodní jméno): Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Ulice, č.p.: Česká, 1175
Část obce: Jindřichův Hradec II
Obec: Jindřichův Hradec
PSČ: 377 01
Stát: CZ (Česká republika)
IČO: 75011191
DIČ: CZ75011191
Kód právní formy: PO - 331
ZÚJ obce: 545881
Kraj (NUTS 3): CZ031
Oprávněná osoba: Jana Zadražilová, pověřená vedením organizace
Obecná internetová adresa zadavatele (URL): www.cssjh.cz
Druh zadavatele: Příspěvková organizace územního samosprávného celku
Hlavní předmět činnosti: Sociální služby
Název profilu zadavatele: CSS J. Hradec - veřejné zakázky
Adresa profilu zadavatele (URL): https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=JihoceskyKraj
Kontaktní údaje osoby odpovědné za správu profilu zadavatele:Jana Zadražilová, reditel@cssjh.cz, mobil:775 246 104, tel: 384 361 569
Převažující veřejné zakázky podle předmětu zakázky: Stavební práce - projekt a provádění
Hlavní předmět (CPV) pro stavební práce/dodávky/služby: 45.21.50.00-7

Veřejné zakázky realizované na ředitelství organizace:

Na ředitelství organizace byla v roce 2010 realizována veřejná zakázka, a to nákup osobního automobilu Volkswagen Passat za 557 884,- Kč včetně DPH, jako dodavatel byla vybrána ve výběrovém řízení firma Porsche České Budějovice, Okružní 2557, 370 06 České Budějovice, IČO 47124652.

Na ředitelství organizace byla v roce 2012 realizována veřejná zakázka, a to pořízení 10 druhů kompenzačních pomůcek. Poptávány byly jednotkové ceny a jako dodavatel byla vybrána ve výběrovém řízení firma Interiér Vysočina s.r.o., K Silu 1143, Pelhřimov, IČO 26091518 s jednotkovou cenou za poptávaných 10 druhů kompenzačních pomůcek 49 980,- Kč včetně DPH. Celková hodnota zakázky činila 284 500,- Kč včetně DPH. 

Na ředitelství organizace byla v roce 2013 realizována veřejná zakázka, a to demontáž stodoly na p.č. 46, KÚ Bojenice, čp. 44. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Vladimír Charypar, Borovany 18, 398 43 Borovany, IČO: 632 95 105 s cenou 175 350,- Kč bez DPH. Celková hodnota zakázky činila 201 652,50 Kč včetně DPH.  

Na ředitelství organizace byla v roce 2013 realizována veřejná zakázka, a to "Pořízení 7 druhů kompenzačních pomůcek". Poptány byly jednotkové ceny a jako dodavatel byla vybrána ve výběrovém řízení firma Interiér Vysočina s.r.o., K Silu 1143, Pelhřimov, IČO 26091518 s jednotkovou cenou za poptávaných 7 druhů kompenzačních pomůcek 35 772,- Kč bez DPH. Celková hodnota zakázky činila 218 720,- Kč včetně DPH. 

Na ředitelství byla v roce 2015 realizována veřejná zakázka, a to "Demolice stodoly Lomnice nad Lužnicí". Jako dodavatel byla vybrána ve výběrovém řízení firma VIDOX s.r.o., Radniční 133/1, 377 01 České Budějovice, IČO: 251 60 168 s cenou 229 595,57 Kč bez DPH. Celková hodnota zakázky činila 277 810,64 Kč včetně DPH.

Na ředitelství byla v roce 2015 realizována veřejná zakázka, a to "Ostraha budov - chráněné bydlení". Jako dodavatel byla vybrána ve výběrovém řízení společnost SLUŽBA, výrobní družstvo, Fráni Šrámka 2, 370 21 České Budějovice, IČO: 000 288 19 s cenou 198 072,- Kč bez DPH, 239 667,- Kč včetně DPH Kč (63,- Kč/1hod. bez DPH). Ke smlouvě byl uzavřen dodatek č. 1 - prodloužení ostrahy v hodnotě 36 288,- Kč bez DPH, 43 908,48 Kč včetně DPH. 

Veřejné zakázky jednotlivých středisek (pobytových zařízení) - výsledky jsou zveřejněny na jejich webových stránkách (odkazy najdete v sekci "Nabídka služeb"). 

Od 1. 7. 2016 jsou všechny smlouvy nad 50 000,- Kč bez DPH uveřejněny na internetu v registru smluv, webová stránka https://smlouvy.gov.cz/, zde lze smlouvy vyhledat dle názvu organizace, IČ, ID smlouvy atd.