Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

foto budova Centra Sociálních Služeb Jindřichův Hradec

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském kraji a jedním z největších v České republice. Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj. Sociální služby poskytuje organizace převážně na území bývalého okresu Jindřichův Hradec.

Organizace je zřízena jako samostatná příspěvková organizace za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Organizace poskytuje pobytové a ambulantní sociální služby, při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele.

Dne 13. 10. 2020 a 13. 11. 2020 organizace ve dvou splátkách obdržela od Jihočeského kraje dotaci z Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2. Celkem organizace obdržela 57 928,10 Kč. 

Dne 5. 11. 2019 v rámci slavnostního udílení cen v prostorách Rytířského sálu Senátu Parlamentu ČR převzali ředitel CSS J. Hradec Ing. Jiří Blížil, vedoucí CHB Naplno Mgr. Aleš Adamec spolu s kolegou Bc. Martinem Holubem vítěznou Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením za rok 2019. Cenu kvality v sociální péči, soutěž o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v České republice, pořádá již od roku 2004 redakce časopisu Péče o seniory ve spolupráci s Radou kvality ČR. Jedná se o významný projekt s celkově vysokým kreditem v rámci Národního programu podpory kvality v ČR.

K 31. 12. 2018 bylo ukončeno poskytování sociálních služeb ve Stacionáři Bobelovka, Otín - Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec. Následně se zde bude stavět nový domov seniorů.

Dne 19. 9. 2018 byl otevřen nový domov seniorů v Dačicích v oddělené části areálu Nemocnice Dačice a.s. Do nového Domova seniorů Dačice, který sídlí v Antonínské ulici, č.p. 101 se přestěhovali všichni klienti a celý provoz z Domova seniorů Budíškovice.

Od 1. 1. 2016 se Domov Pístina, poskytující službu "domov pro osoby se zdravotním postižením", přeměnil na sociální službu Chráněné bydlení Naplno. Nová služba je registrovanou sociální službou "chráněné bydlení" s celkovou kapacitou šedesát osob. Služba je poskytována v deseti autonomních domácnostech ve čtyřech městech Jihočeského kraje, tj. Jindřichův Hradec, Třeboň, Lišov a Lomnice nad Lužnicí. 

K 31. 12. 2014 bylo v souladu s usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 180/2014/ZK-11 ze dne 26. 6. 2014 ukončeno poskytování sociální služby "odborné sociální poradenství", které organizace poskytovala v Manželské poradně Jindřichův Hradec a Manželské poradně Strakonice.  

K 30. 6. 2013 byla v souladu s usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 121/2013/ZK-4 ze dne 16. 5. 2013 sloučena příspěvková organizace Bobelovka - centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb s Centrem sociálních služeb Jindřichův Hradec tak, že k tomuto datu přecházejí všechna dosavadní práva a závazky, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů z příspěvkové organizace Bobelovka - centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb na Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec.

K 30. 6. 2011 byla v souladu s usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 22/2011/ZK-20 ze dne 15. 2. 2011 sloučena příspěvková organizace Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením s Centrem sociálních služeb Jindřichův Hradec tak, že k tomuto datu přecházejí všechna dosavadní práva a závazky, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů z příspěvkové organizace Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením na Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec.   

Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 366/2009/RK ze dne 24. 3. 2009 schválila zapojení Jihočeského kraje do pilotního neinvestičního projektu MPSV ČR a zároveň schválila zapojení příspěvkové organizace Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením (nyní po reorganizaci Domov Pístina – jedno ze zařízení Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec), do procesu transformace na základě stanovených kritérií MPSV.

Centrum sociální­ch služeb Jindřichův Hradec - foto nádvoří­

Centrum sociální­ch služeb Jindřichův Hradec - zahradní­ altán

Centrum sociální­ch služeb Jindřichův Hradec - bazén

 

logo JČ kraje