Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

foto budova Centra Sociálních Služeb Jindřichův Hradec

Nabí­dka sociální­ch služeb

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec je příjemcem dotací na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje.
Hlavními zdroji pro pokrytí nákladů na poskytované sociální služby jsou úhrady od uživatelů služeb, dotace z rozpočtu Jihočeského kraje a příspěvek na provoz od zřizovatele - Jihočeského kraje.

Poskytujeme pobytové a ambulantní sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, zejména  mentálního, případně kombinovaného poskytuje organizace v těchto zařízeních.

Sociální služby Česká 

  • denní stacionář pro osoby od 5 let
  • týdenní stacionář pro osoby od 5 let
  • domov pro osoby se zdravotním postižením pro osoby od 15 let

Chráněné bydlení Naplno

  • chráněné bydlení pro osoby od 18 let

 

Poskytujeme obytové sociální služby osobám od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami, poskytuje organizace v těchto zařízeních. 

Domov seniorů Jindřichův Hradec 

  • domov pro seniory
  • domov se zvláštním režimem od 50 let

Domov seniorů Třeboň

Domov seniorů České Velenice

Domov seniorů Dačice

 

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, další informace k jednotlivým druhům poskytovaných  služeb naleznete v registru na adrese /iregistr.mpsv.cz/