Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

foto budova Centra Sociálních Služeb Jindřichův Hradec

Ke stažení:  Zřizovací listina.pdf

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY
ve znění ke dni 1. 1. 2022

Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČ 70890650
zastoupený hejtmanem MUDr. Martinem Kubou
dále jen "zřizovatel"

v y d á v á
tuto
Zřizovací listinu

příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec (dále jen organizace)

schválenou usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 704/2002/ZK ze dne 17. 12. 2002, ve znění
dodatku č. 1 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 50/2003/ZK ze dne 18. 3. 2003, účinného od 18. 3. 2003,
dodatku č. 2 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 93/2003/ZK ze dne
6. 5. 2003, účinného od 6. 5. 2003,
dodatku č. 3 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 254/2003/ZK ze dne 14. 10. 2003, účinného ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
dodatku č. 4 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 34/2004/ZK ze dne 10. 2. 2004, účinného od 23. 3. 2004,
dodatku č. 5 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 340/2004/ZK ze dne 26. 10. 2004, účinného od 26. 10. 2004,
dodatku č. 6 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 284/2004/ZK ze dne 14. 9. 2004, účinného od 8. 12. 2004,
dodatku č. 7 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 23/2005/ZK ze dne 18. 1. 2005, účinného od 31. 3. 2005,
dodatku č. 8 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 109/2005/ZK ze dne 19. 4. 2005, účinného od 19. 4. 2005,
dodatku č. 9 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 367/2005/ZK ze dne 15. 11. 2005, účinného od 6. 3. 2006,
dodatku č. 10 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 66/2007/ZK ze dne 6. 3. 2007, účinného od 6. 3. 2007,
dodatku č. 11 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 344/2007/ZK ze dne 16. 10. 2007, účinného ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
dodatku č. 12 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 436/2007/ZK ze dne 1. 12. 2007, účinného od 1. 1. 2008,
dodatku č. 13 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 160/2008/ZK ze dne 15. 4. 2008, účinného od 15. 4. 2008,
dodatku č. 14 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 464/2007/ZK ze dne 11. 12. 2007, účinného od 8. 2. 2008,
dodatku č. 15 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 300/2008/ZK ze dne 24. 6. 2008, účinného od 24. 6. 2008,
dodatku č. 16 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 31/2008/ZK - 2 ze dne 22. 12. 2008, účinného od 1. 1. 2009,
dodatku č. 17 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 429/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009, účinného od 15. 9. 2009,
dodatku č. 18 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 176/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009, účinného ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
dodatku č. 19 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 619/2009/ZK ze dne 15. 12. 2009, účinného ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
dodatku č. 20 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 565/2009/ZK ze dne 24. 11. 2009, účinného od 11. 2. 2010,
dodatku č. 21 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 38/2010/ZK-12 ze dne 26. 1. 2010, účinného od 3. 6. 2010,
dodatku č. 22 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 357/2010/ZK-17 ze dne 21. 9. 2010 a č. 491/2010/ZK-19 za dne 21. 12. 2010, účinného od 7. 2. 2011,
dodatku č. 23 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 353/2010/ZK-17 ze dne 21. 9. 2010, účinného od 24. 5. 2011,
dodatku č. 24 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 315/2011/ZK-26 ze dne 13. 9. 2011, účinného od 30. 6. 2011,
dodatku č. 25 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 371/2011/ZK-27 ze dne 8. 11. 2011, účinného od 1. 7. 2011,
dodatku č. 26 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 80/2012/ZK-30 ze dne 27. 3. 2012, účinného od 6. 4. 2012,
dodatku č. 27 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 231/2012/ZK-32 ze dne 26. 6. 2012, účinného od 27. 7. 2011,
dodatku č. 28 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 36/2012/ZK-2 ze dne 20. 12. 2012, účinného od 4. 9. 2012,
dodatku č. 29 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 35/2013/ZK-3 ze dne 7. 3. 2013, účinného od 7. 3. 2013,
dodatku č. 30 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 122/2013/ZK-4 ze dne 16. 5. 2013, účinného od 16. 5. 2013,
dodatku č. 31 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 258/2013/ZK-6 ze dne 19. 9. 2013, účinného od 17. 7. 2013,
dodatku č. 32 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 301/2013/ZK-7 ze dne 31. 10. 2013, účinného od 17. 9. 2013,
dodatku č. 33 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 16/2014/ZK-9 ze dne 11. 3. 2014, účinného od 19. 12. 2013,
dodatku č. 34 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 283/2014/ZK-12 ze dne 27. 11. 2014, účinného od 3. 7. 2014,
dodatku č. 35 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 387/2014/ZK-14 ze dne 19. 12. 2014, účinného od 10. 11. 2014,
dodatku č. 36 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 67/2015/ZK-16 ze dne 16. 4. 2015, účinného od 16. 4. 2015,
dodatku č. 37 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 240/2015/ZK-17 ze dne 25. 6. 2015, účinného od 1. 7. 2015,
dodatku č. 38 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 330/2015/ZK-19 ze dne 5. 11. 2015, účinného od 30. 11. 2015,
dodatku č. 39 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 363/2015/ZK-19 ze dne 5. 11. 2015, účinného od 1. 1. 2016,
dodatku č. 40 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 83/2016/ZK-22 ze dne 2. 5. 2016, účinného od 31. 5. 2016,
dodatku č. 41 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 30/2016/ZK-2 ze dne 21. 12. 2016, účinného od 27. 10. 2016,
dodatku č. 42 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 20/2017/ZK-3 ze dne 16. 2. 2017, účinného od 21. 2. 2017,
dodatku č. 43 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 240/2017/ZK-7 ze dne 27. 6. 2017, účinného od 1. 1. 2018,
dodatku č. 44 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 23/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018, účinného od 20. 12. 2017,
dodatku č. 45 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 134/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018, účinného od 29. 12. 2017,
dodatku č. 46 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 363/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018, účinného od 31. 12. 2018,
dodatku č. 47 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 363/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018, účinného od 30. 11. 2018,
dodatku č. 48 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 18/2019/ZK-19 ze dne 14. 2. 2019, účinného od 15. 1. 2019,
dodatku č. 49 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 222/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019, účinného od 31. 10. 2019,
dodatku č. 50 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 22/2020/ZK-26 ze dne 20. 2. 2020, účinného od 20. 2. 2020,
dodatku č. 51 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 36/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020, účinného od 19. 6. 2020,
dodatku č. 52 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 12/2020/ZK-4 ze dne 11. 2. 2021, účinného od 19. 10. 2020.

 

Článek 1
Označení zřizovatele

Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650, zastoupený hejtmanem MUDr. Martinem Kubou.

 

Článek 2
Název a sídlo organizace

Název organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Sídlo organizace: Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 
Identifikační číslo: 750 11 191

 

Článek 3
Hlavní účel a předmět činnosti

Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele.
Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů  a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.:

 1. domov pro seniory dle ustanovení § 49 - organizace je zřízena pro poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.
 2. domov se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 – organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
 3. domov pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 48- organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 4. denní stacionář dle ustanovení § 46 - organizace je zřízena pro poskytování ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 5. týdenní stacionář dle ustanovení § 47 - organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 6. chráněné bydlení dle ustanovení § 51 – organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení, případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná.
Organizace také poskytuje na základě smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování.
Poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům praktikantům, dobrovolníkům a krátkodobě i jiným zájemcům. 
Provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných v rámci povinné péče o pozemky.
Pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních služeb s pronájmem spojených.
Organizace zajišťuje na základě písemné smlouvy půjčování kompenzačních pomůcek.
Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění  a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.

 

Článek 4
Statutární orgán organizace

 1. Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace, kterého jmenuje a odvolává Rada Jihočeského kraje jako orgán kraje vykonávající zřizovatelské funkce dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zák.č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Do doby jmenování statutárního orgánu vede organizaci osoba dočasně pověřená Radou Jihočeského kraje.
 2. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace. Ředitel je oprávněn organizaci samostatně zastupovat a jednat za ní ve všech záležitostech, které se jí týkají. Ředitel je povinen postupovat v souladu s právními předpisy a řídit se usneseními a vnitřními předpisy vydanými zřizovatelem týkající se příspěvkových organizací.
 3. Ředitel podepisuje jménem organizace tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace nebo otisku razítka se jménem organizace připojí svůj podpis. Jiná osoba je oprávněna jednat za organizaci jen na základě a v rozsahu pravomocí vyplývajících jí z vnitřního organizačního předpisu organizace nebo na základě písemného zmocnění uděleného jí ředitelem organizace. Ke svému podpisu pak připojí vyznačení svého postavení zástupce statutárního orgánu organizace.

 

Článek 5
Svěřený majetek

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření ("svěřený majetek"):

 1. nemovitý majetek v rozsahu uvedeném v příloze č. 1.A, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
 2. movitý majetek v rozsahu podle inventarizace k datu převodu státního majetku do majetku kraje uvedeném v příloze č. 1.B.

 

Článek 6
Vymezení práv a povinností ke svěřenému majetku

Organizace je povinna nemovitý majetek, movitý majetek, finanční majetek a práva a závazky, svěřené jí zřizovatelem k hospodaření:

 • efektivně a ekonomicky účelně spravovat,
 • pečovat o jeho ochranu a zvelebování,
 • provádět jeho inventarizaci v souladu s příslušnými právními předpisy,
 • hospodařit s ním v souladu s příslušnými právními předpisy.

Specifikace majetkových práv a povinností je upravena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.

 

Článek 7
Doplňková činnost

Doplňková činnost navazuje na hlavní účel činnosti organizace, pro kterou byla zřízena, zejména v zájmu lepšího využití kapacit, hmotného vybavení ústavu, odbornosti zaměstnanců, a to za předpokladu, že prostředky získané   doplňkovou činností využije ke zkvalitňování své hlavní činnosti. Organizace je oprávněna podat žádost o vydání živnostenského oprávnění pouze po předchozím souhlasu zřizovatele.
Doplňkovou činností nesmí dojít ke zhoršení úrovně péče poskytovaných služeb v hlavní činnosti, náklady na tuto činnost nesmí převýšit výnosy z ní plynoucí, náklady a výnosy budou v účetnictví   sledovány odděleně a provozování této činnosti musí být plně v souladu s platnými předpisy o živnostenském podnikání.
Organizace nemá povolené okruhy doplňkové činnosti navazující bezprostředně na hlavní účel a předmět činnosti organizace.

 

Článek 8
Doba, na kterou je organizace zřizována

Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

 

Zřizovatel v souladu s ust. § 27 odst. 4, 6 zák. č. 250/2000 Sb. uvede údaje podle § 27 odst. 2 cit. zákona v Ústředním věstníku ČR a podá návrh na zápis organizace do obchodního rejstříku. Nedílnou součástí této zřizovací listiny jsou přílohy č. 1 a 2.
Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem schválení v Zastupitelstvu Jihočeského kraje a účinnosti dnem 1. ledna 2003.

 

V Českých Budějovicích, dne 4 1. 2022

 

MUDr. Martin Kuba v.r.
hejtman Jihočeského kraje

 

Příloha č. 2

ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec

Vymezení práv a povinností příspěvkové organizace ke svěřenému majetku

  1. Organizace hospodaří se svěřeným majetkem (dále jen "majetek"), uvedeným v přílohách č. 1A a 1B ke zřizovací listině příspěvkové organizace včetně majetku získaného vlastní činností nebo darem, tj. i s peněžními prostředky získanými vlastní činností, přijatými z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu, prostředky svých fondů, peněžními dary od fyzických a právnických osob včetně prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí, z rozpočtu Evropské unie a podle mezinárodních smluv z obdobných finančních mechanizmů.
  2. Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele.
 1. Ke svěřenému majetku má následující práva a povinnosti:
  1. Využívat veškerý majetek k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena. K doplňkové činnosti je oprávněna majetek využívat pouze v případech, nenaruší-li tím svoji hlavní činnost a nepoškodí zájmy vlastníka.
  2. Pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení majetku.
  3. Provádět zákonné revize a kontroly majetku.
  4. Provádět řádnou inventarizaci majetku minimálně v termínech stanovených zákonem o účetnictví a mimořádnou inventarizaci na základě požadavku a pokynů zřizovatele.
  5. Umožnit zřizovateli kontrolu majetku  kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá. Osobám pověřeným zřizovatelem vykonat kontrolní činnost je organizace povinna zejména umožnit nahlédnout do jejich dokladů, účetní a majetkové evidence a technických
   a provozních záznamů činnosti a dalších dokumentů tak, aby mohly plnit příslušnou směrnici zřizovatele stanovující organizaci provádění kontrol.
  6. Provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
  7. Uzavírat smlouvy k zajištění provozu organizace v souvislosti s činnostmi uvedenými v čl. 3 zřizovací listiny a povolenými doplňkovými činnostmi v čl. 7 zřizovací listiny podle skutečné potřeby organizace.
  8. Vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých případech do výše 30 tis. Kč včetně, jedná-li se prokazatelně o nedobytnou pohledávku, nebo jestliže náklady na vymáhání pohledávky by prokazatelně přesáhly její výtěžek.
  9. Samostatně zadávat veřejné zakázky malého rozsahu, vybírat nejvhodnější nabídky a uzavírat příslušné smlouvy v souladu s vnitřními předpisy zřizovatele pro zadávání veřejných zakázek. 
  10. Při nakládání s majetkem jednat a samostatně zastupovat zřizovatele v právních vztazích, zastupovat zřizovatele v řízeních před soudy a orgány státní správy zejména podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, v rámci daném schválenou územně plánovací dokumentací pro území kraje a zájmy Jihočeského kraje jako vlastníka dotčených nemovitostí, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  , ve znění pozdějších předpisů, ve věcech evidence motorových vozidel, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů, zákona
   č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve věci udělování souhlasu vlastníka ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
 2. Práva a povinnosti organizace k nemovitému majetku:
  1. Využívat majetek pro činnosti, které jsou uvedeny ve zřizovací listině. Nesmí majetek bez souhlasu zřizovatele zcizit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, ani jej vložit do majetku právnických nebo fyzických osob zřízených nebo založených za účelem podnikání.
  2. Oznámit neprodleně zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace.
  3. Zpracovat každoročně plán pořízení investic na daný rok, který schvaluje zřizovatel.
  4. Zajišťovat opravy a údržbu svěřeného majetku v souladu s finančním plánem
   a plánem pořízení investic organizace schváleným zřizovatelem na období jednoho roku a s obecně závaznými předpisy pro zadávání zakázek, příp. dalšími pravidly schválenými zřizovatelem.
  5. Uzavírat smlouvy o pronájmu nebytových prostor, pozemků, bytů a reklamních ploch na dobu určitou, maximálně na dobu pěti let. Organizace je přitom povinna postupovat v souladu s předpisy zřizovatele pro nakládání s majetkem kraje.
  6. Uzavírat smlouvy o pronájmu nebytových prostor, pozemků, bytů a reklamních ploch na dobu neurčitou, s krátkodobou výpovědní dobou, maximálně tři měsíce tak, aby mohla organizace kdykoli s  využitím výpovědní doby pronájem ukončit. Organizace je přitom povinna postupovat v souladu s předpisy zřizovatele pro nakládání s majetkem kraje.
 3. Práva a povinnosti organizace k movitému majetku:
  1. Zajišťovat opravy a údržbu svěřeného majetku v souladu s finančním plánem
   a plánem pořízení investic organizace schváleným zřizovatelem na období jednoho roku a s obecně závaznými předpisy pro zadávání zakázek, příp. dalšími pravidly schválenými zřizovatelem.
  2. Sjednat půjčku, výpůjčku, pronájem nebo nájem movité věci pokud je to potřebné, vhodné a možné z hlediska zajištění činností, které jsou uvedeny ve zřizovací listině organizace a jsou sjednány za obvyklých podmínek.
  3. Nabývat movitý majetek darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 100 tis. Kč v jednotlivých případech jen za předchozího písemného souhlasu zřizovatele.
  4. Vyřazovat, likvidovat a prodávat majetek do výše zůstatkové hodnoty majetku
   100 tis. Kč včetně v jednotlivých případech, bez souhlasu zřizovatele, pokud tento majetek nebude upotřebitelný v ostatních právnických osobách zřizovaných a zakládaných krajem.
 4. Organizace se řídí dále zákonem č. 250/2000 Sb., zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a dalšími souvisejícími platnými právními úpravami a vnitřními předpisy zřizovatele.

Úplné znění zřizovací listiny vydal dne 4. 1. 2022
Jihočeský kraj – Krajský úřad
Odbor sociálních věcí 

 

Mgr. Pavla Doubková
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Toto úplné znění zřizovací listiny má pouze administrativní funkci – nemá právní platnost.
Dodatky zřizovací listiny budou po schválení zastupitelstvem kraje zapracovány do úplného znění vždy k 1. 1. následujícího roku.
Přílohy zřizovací listiny č.1.A a č.1.B obsahující soupisy hmotného a nehmotného majetku příspěvkové organizace nebudou elektronicky zveřejňovány, v listinné podobě jsou k nahlédnutí v příslušné příspěvkové organizaci.