Spouštíme novou službu

13/02/2024
Chráněné bydlení Naplno

Od 1. 3. 2024 rozšiřuje Chráněné bydlení Naplno své služby. Nově bude nabízet také terénní sociální službu – Podpora samostatného bydlení. 


Posláním nové služby je podporovat dospělé lidi s mentálním postižením tak, aby mohli žít samostatně ve vlastní domácnosti, svůj život si aktivně řídili, nesli odpovědnost za svá rozhodnutí a byli součástí místní komunity. 


Služba bude poskytována na území města Jindřichův Hradec v přirozeném prostředí, kde klienti žijí, ať už ve vlastním nebo v nájemním bydlení.