Zobrazit navigaci

Osobní­ údaje

Organizace zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

Pověřenec na ochranu osobních údajů
Ing. Petr Štětka,
MOORE Advisory CZ s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8,
tel.: 734 647 701
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz


Organizace spravuje osobní údaje těchto partnerů (subjektů údajů):

 • uchazeči o zaměstnání
 • zaměstnanci
 • rodinní příslušníci zaměstnanců
 • žadatelé o sociální službu
 • klienti (uživatelé služby)
 • opatrovníci klientů
 • zmocněné osoby zastupující klienty
 • příbuzní klientů, kontaktní osoby klientů a podpůrci
 • dodavatelé a odběratelé fyzické osoby
 • dobrovolníci
 • praktikanti (studentské praxe, odborné stáže)
 • dárci fyzické osoby
 • klienti půjčovny kompenzačních pomůcek
 • nájemci a pronajímatelé fyzické osoby
 • ostatní smluvní partneři (lékaři, hudebníci, cizí strávníci apod.).

Každé zjištěné ohrožení bezpečnosti osobních údajů organizace neprodleně telefonicky projednává s pověřencem na ochranu osobních údajů, který jej v případě závažnějších rizik do 72 hodin od zjištění nahlásí na Úřad na ochranu osobních údajů.
Žádosti o poskytnutí osobních údajů organizace vyřizuje do 30 dní. Pokud jim vyhoví, lze lhůtu na jejich zaslání prodloužit o 60 dní. Pokud je odmítne, obsahuje toto odmítnutí poučení o možnosti podat proti odmítnutí námitku, případně o možnosti obrátit se na soud.