Rekvalifikace dostupná každému

27/03/2024
Domov seniorů Bobelovka

Rekvalifikace na práci pečovatele či pečovatelky je dostupná pro každého. V našem novém Domově seniorů Bobelovka, který bude zaměstnávat 34 pečovatelek a pečovatelů, právě probíhá nábor na tuto pozici. Tato příležitost není určena pouze těm, kteří mají zkušenosti v péči o seniory, ale také pro ty, kteří hledají změnu kariéry. 

Na oboru vzdělání nezáleží. Spolu s Úřadem práce v Jindřichově Hradci připravujeme akreditovaný rekvalifikační kurz, který se bude konat na podzim 2024.

Uchazeči vybraní na základě pohovorů, na které budou pozváni v dubnu a květnu, budou mít možnost strávit jeden den v domově seniorů, kde se seznámí s pracovními postupy a budoucími kolegy. Pokud se rozhodnou pro povolání pečovatele a získají souhlas lékaře, přistoupí k podpisu pracovní smlouvy a přihlášce do rekvalifikačního kurzu.

Kurz trvá 150 vyučovacích hodin a zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou část. Obsahuje širokou škálu témat, jako je kvalita sociálních služeb, psychologie, etika výkonu práce, komunikace, prevence závislostí, péče o nemocné a prevence týrání.

Práce pečovatele je naplňující povolání, které přináší radost a smysl. Je určena lidem s laskavým srdcem a empatií, kteří chtějí přispět k pohodě seniorů a jejich rodin.

Pokud máte zájem o práci pečovatele či pečovatelky v Domově seniorů Bobelovka, zašlete životopis na personalni.ref@cssjh.cz a začněte novou kapitolu ve své kariéře.