Čističky vzduchu

13/11/2023
Domov seniorů J. Hradec

Každý rok mohou poskytovatelé sociálních služeb působících v Jindřichově Hradci žádat o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jindřichův Hradec na podporu registrovaných sociálních služeb. Letos jsme v Domově seniorů Jindřichův Hradec využili městskou dotaci na projekt "Pořízení čističek vzduchu a parního čistícího stroje." 


Chceme nejen poskytovat kvalitní sociální služby, ale i vytvářet příjemné a čisté prostředí pro naše klienty i personál. Všechny naše vedoucí oddělení přímé péče se shodují, že nákup těchto zařízení je důležitým krokem k dosažení tohoto cíle.


Děkujeme Městu Jindřichův Hradec za podporu!